Våra investeringar

Inlandsinnovation har under sex år investerat i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Sedan 2017 är Inlandsinnovation ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Inlandsinnovation ska under de kommande åren avyttra befintliga innehav, och gör inga nyinvesteringar. Befintliga innehav förvaltas aktivt med målet att värdeutvecklas och förberedas för nytt ägande.

Innehaven utgörs av två kategorier investeringar, dels direkta innehav i rörelsedrivande bolag och dels investeringar i regionala riskkapitalbolag.

Direkta bolagsinnehav

Nuiteq

Regionala riskkapitalbolag

Mittkapital