Våra investeringar

Sedan 2017 är Inlandsinnovation ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Inlandsinnovation ska under de kommande åren avyttra befintliga innehav, och gör inga nyinvesteringar. Befintliga innehav förvaltas aktivt med målet att värdeutvecklas och förberedas för nytt ägande.

Bolagsinnehav