Inlandsinnovation avyttrar sitt innehav i Grönklittsgruppen

Inlandsinnovation har ingått avtal om att sälja hela sitt innehav i Grönklittsgruppen AB (publ) vilket motsvarar 21% ägarandel av bolaget.

Köpare är United Camping, en etablerad aktör inom camping som under varumärket First Camp driver över 40 destinationer runt om i Skandinavien. Försäljningen görs som en del av Inlandsinnovation AB:s långsiktiga avveckling av samtliga sina innehav i enlighet med riksdagsbeslut från juni 2016.

”Eftersom Inlandsinnovation ska avveckla alla sina innehav så är vi inte en långsiktig ägare i Grönklittsgruppen. Med United Camping får bolaget en delägare med branscherfarenhet som har kompetens och kapital att vidareutveckla verksamheten.” säger Jörgen Larsson VD Inlandsinnovation AB

Försäljningen har föregåtts av en 15 månader lång strukturerad försäljningsprocess via rådgivaren Handelsbanken Capital Market.

Utöver Inlandsinnovations aktier förvärvar United Camping aktier från tre övriga ägare i Grönklittsgruppen. Sammanlagt kommer United Camping efter genomförd affär att vara en minoritetsägare i Grönklittsgruppen med en ägarandel om 39,7%.

Nyhetsarkiv