Inlandsinnovation har avyttrat sitt innehav i EasyFill AB (publ)

Inlandsinnovation AB har sålt hela sitt innehav av aktier i EasyFill AB genom försäljning via Spotlight Stockmarket.
Försäljningen är föranledd av den avvecklingsfas som Inlandsinnovation AB för närvarande är inne i där samtliga av Inlandsinnovation AB:s direkta innehav håller på att avvecklas.

Nyhetsarkiv