Tempus vann stor upphandling i Östersund

Tempus vann stor upphandling i Östersund

Umeåbaserade Tempus har en mycket positiv utveckling med flera nya kommuner som använder deras produkt för förenklad schemaläggning och närvarohantering i förskolan. I slutet av juni skrev de ett nytt avtal med Östersunds kommun.

– Vi går mot vårt starkaste år hittills och det känns väldigt kul att vinna vår första upphandling i Jämtland. Östersunds kommun ser möjligheterna med digitala verktyg och satsar på förskolan. Det är positivt både för dem och för oss, eftersom vår produkt är helt byggd utifrån förskolans behov och kommer att göra nytta direkt, säger Joel Hörnqvist, vd på Tempus.

Tempus har utvecklat sitt digitala kommunikationssystem sedan 2010 i nära samråd med kunder och användare. De har digitaliserat de rutiner som redan finns i förskolan och i systemet har pedagoger direkt tillgång till schemaläggning och frånvaroanmälningar. Vårdnadshavare kan lägga närvaroschema och registrera frånvaro via webben eller någon av Tempus appar när som helst på dygnet. Administratörer har en ständig komplett översyn över verksamheten, vilket förenklar personalplanering och ger insikt i om och när vikarier behöver sättas in.

– Vi ser stora möjligheter att förbättra både för vårdnadshavare och medarbetare. Om föräldrarna exempelvis behöver meddela förskolepersonalen något kan de istället för att ringa skriva in meddelandet i systemet och alla i personalen ser det direkt. Det blir mycket smidigare! säger Marianne Laurin Jacobsson, verksamhetschef för förskolan i Östersunds kommun.

Ett viktigt syfte för kommunen är att få kontinuerlig och automatisk uppföljning, vilket förbättrar planeringen.

– Med Tempus system kommer vi att ha full koll på läget både vad gäller barn och personal, vilket bland annat kommer att underlätta vår vikarieanskaffning, säger Marianne Laurin Jacobsson. Vi slipper också belasta personalen med frågor av olika slag. Administratörerna ser själva allt de behöver veta i systemet.

Nyhetsarkiv