Inlandsinnovation – ett dotterbolag till Saminvest

Inlandsinnovation har sedan 2010 investerat i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Sedan 2017 är Inlandsinnovation ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Inlandsinnovations innehav ska under de kommande åren avyttras för att finansiera Saminvests fondinvesteringar. Inlandsinnovation gör inga nyinvesteringar.

Våra portföljföretag

Nuiteq