Vi investerar i norra Sverige

Vi är en aktiv partner för ökad tillväxt

Riskkapital för tillväxt och ökad konkurrenskraft

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag i Östersund

Vi investerar i företag i norra Sverige som vill växa och stärka sin internationella konkurrenskraft.

Som investerare har vi som mål att vara aktiva i våra finansiella engagemang. 

Med vår finansiella styrka och samlade erfarenhet kan vi vara en aktiv och stabil partner för såväl investerare som företag i regionen. Vi samarbetar med privata och offentliga finansiärer, universitet och myndigheter. 

Välkommen att kontakta oss!

Senaste nytt från Inlandsinnovation:

Ny vd för Inlandsinnovation

Peter Gullander blir ny vd för Inlandsinnovation. Han tillträder sin tjänst den 1:a oktober och ersätter Håkan Berg som varit tillförordnad vd sedan 1:a december 2013.

Inlandsinnovations halvårsrapport 2014 inklusive kvartal 2

Inlandsinnovation har till och med halvåret 2014 investerat i 35 företag med totalt 627 miljoner kronor. I juni beslutade extra bolagsstämma om extra utdelning om 100 miljoner kronor.